لەگەل تیرپرێس بەردەوام زانیاری نوێ بە راشکاوی دەزانی

دواترین

هۆنراوە

shadow

خەڵوەت

هۆنراوە: ڕۆستەم خامۆش

 شەوەو  ئێــستا  بــۆ  مـەعشـوقـم  مـن بێــدارم

عیـشـقـی پـاكی  لـــە نـێــو  دڵـمـەو ئـەویـنـدارم

 

 دڵـم مـەفـتوون دیـدە بێــخــەو  لە  خـەڵـوەتدام

خــۆم دەزانــم چ عیشـقـێـكـە كە بـۆی شـەیـدام

 

ئەی مەعبـودم من عەبدی تۆم  سەر لە سوجدەم

لـە ژێـر ســایەی  ئـەویـنی تـــۆ  دڵ ئــاســوودەم

 

ئیلاهی گـیان  نـم نـم دەڕژێ  ئـەشـكــی  چـــاوم

خــۆشـمدەوێــی لە بـــەر قـاپــی تـــۆ  وەسـتاوم

 

نــوری هــودا ڕوونــاكـی كــــرد  ژیـــــنـــی تـــارم

بــــۆیـــــە ئێــســتـا  دڵ ڕۆشـەن و ئــەویــنــدارم

307 جار بینراوە‌
06/05/2018