لەگەل تیرپرێس بەردەوام زانیاری نوێ بە راشکاوی دەزانی

دواترین

وتاری گشتی

کارتیکرنا علمانیه‌تی لسه‌ر تاکی کورد
محمد يحيا
ل ده‌ستپیکی پیتفیه ئه‌م پیناسه‌یه‌کی بو فی بزافی بکین و بدنه نیاسین ئه‌ری ئارمانج و کاریت فی بزافی چنه، دی به‌ری خوه‌دانی بو وان پیناسه‌یان کین یین کو دناف بابی علمانیه‌تی ب خوه‌دا هاتین دناف په‌رتووکا به‌رنیاس یا به‌ریتانی ب نافی (دائرة المعارق) دا هاتیه ده‌رباره‌ی په‌یفا علمانیه‌ت دبیژیت: (( علمانیه‌ت بزافه‌کا جفاکیه،کار دکه‌ت ل سه‌ر وه‌رگیرانا رویی خه‌لکی ژ گرنگیدان ب قیامه‌تی بو گرنگیدان ب دونیایی بتنی)). گه‌له‌ک پیناسه‌ییت دی بو علمانیه‌ت هاتینه گوتن به‌لی هه‌میان ئیک تیگه‌ھ یی هه‌ی ئه‌وژی جوداکرنا ئاینان ژ دونیایی، وان دفیت ئایین تیکه‌لی ژیانا دونیایی نه‌بیتن ب چ شیوازا، وه‌ک ئه‌و دبیژن (مزگه‌فت بو خودی و ژیان بو مروفا). و د هه‌ر که‌فندا ب فی شیوه‌ی علمانیه‌تی کارتیکرنه‌کا گه‌له‌ک مه‌زن ل روژ ئافای کر ب تایبه‌تی د ناف که‌نیسادا، ب وی مه‌ره‌می کو خه‌لک ب ته‌مامی دژاتیا ئایینی بکن و ب ملیونا که‌س کوشتن ب نافی ئاینی، و وه‌سا بو خه‌لکه‌کی دا دیارکرن و حه‌تا ییت وه‌ک فه‌یله‌سوف (کارل مارکس دبیژیت " ئاین تریاکی گه‌لا‌نه") له‌وما ب فی شیوه‌ی ئه‌ف تیگه‌هه دناف عه‌قلی مروفاندا چاندن و به‌رده‌وامبوون حه‌تا گه‌هشتینه روژهه‌لا‌تا نافین، ل فیره‌ژی کارتیکرنه‌کا باش ل سه‌ر تاکی کورد هه‌بوویه به‌لکو پچه‌کی یا ب زه‌حمه‌تربوو د ناف کومه‌لگه‌ها مه‌دا چونکی کومه‌لگه‌ها مسلمان بوو به‌لی هه‌ر دیسان شیان ب گه‌هن وان ئارمانجیت خوه‌ ییت وان فیان به‌لکو ب شیوه‌یه‌کی نه‌یی روی ب روی ل پیشه‌هیکی مسلمان ب گه‌له‌ک تشتیت بی مفافه مژویل کرن و مسلمان ل پیش چافی مسلمانی ب خراب دا دیارکرن مسلمان مژویلی مسلمانی کر ژ بوو هندی دا مسلمانی ژ مزگه‌فتی دویربکه‌ن و مسلمان ئاگه‌ھ ژ ده‌ستهه‌لا‌تی و کاری وان نه‌مینت و ب فی شیوه‌ی کونترول ل سه‌ر جفاکی کورد کرن و ب ته‌مامی گه‌هشتن ئارمانجا خوه‌، و ل فی ده‌می دی یا ب زه‌حمه‌ت بیتن ئه‌ف جفاکه‌ جاره‌کدی خوه راگرت فه چونکی گه‌ر ده‌ستهه‌لا‌ت زال بوو ل سه‌ر جفاکی دی یا بزه‌حمه‌ت جاره‌ک دی ئه‌و جفاکه بزفرت بو شیوازی خوه‌یی به‌ری، له‌وما ل فی ده‌می ده‌ستهه‌لا‌تا علمانی دی لدیف دلی خوه و ب دله‌کی ره‌حه‌ت تشتی فیان دی کن، و ژ ئالیی سیاسه‌تیفه ژی ب هه‌مام شیوه‌ دی زارافی سیاسه‌ت وه‌سان بو خه‌لکی ب تایبه‌تی مسلمانا دن دیارکرن ب کار و کریاریت خوه کو سیاسه‌ت ( دره‌وه و فیلبازیه...هتد) و دی بیژن دفیت سیاسه‌ت بیته دویرکرن ژ ئاینی چونکی ئایین یی پیروزه و سیاسه‌ت (دره‌و و فیلبازیه..هتد) و ب فی شیوه‌ی دی خه‌لکی سه‌فیھ ب سه‌ردا بن و دی هزرکن کو ئه‌فه‌ خزمه‌ته‌که دکن بوو ئاینی وان هه‌ر وه‌کو د که‌نیسه‌ییت مه‌سیحیان دا کرین، له‌وما پیتفیه باش هشیاری فی بزافی بین و ب کار و کریار و گوتنیت وان سه‌ردا نه‌چین ب تایبه‌تی مسلمانی کورد چونکی وان دفیت دینی ته ژته بدزن و ته‌ دویربکن ژ ره‌وشتی ئاینی ته‌.......
283 جار بینراوە‌
7/31/2018 2:41:57 PM